25 години успешна практика

Марки, модели, изобретения

Закриляме Вашите идеи

Какво правим

Bulinvent ® е създадена през 1997 в София от Екатерина Савова и предлага всички услуги в областта на индустриалната собственост – изобретения, търговски марки и промишлен дизайн.

На кого помагаме

Bulinvent ® е създадена през 1997 в София от Екатерина Савова и предлага всички услуги в областта на индустриалната собственост – изобретения, търговски марки и промишлен дизайн.

Кои сме ние

Bulinvent ® е създадена през 1997 в София от Екатерина Савова и предлага всички услуги в областта на индустриалната собственост – изобретения, търговски марки и промишлен дизайн.

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.