25 години успешна практика

Търговска марка

Търговски марки

Търговска марка

Какво е търговска марка?

Търговската марка е знак, който се използва от физическо лице или юридическо лице с търговска цел. Търговската марка е знак, който отличава Вашите продукти и услуги от тези на конкурентите Ви и ги прави разпознаваеми от потребителите.

Съгласно законодателството, търговската марка е форма на собственост. Правото на собственост по отношение на търговската марка се получава чрез регистрация на марката. За теротирията на България регистрация на марката може да се извърши по национален ред чрез Патентното ведомство и чрез EUIPO (European Union Intellectual Property Office) за всички страни от ЕС, включително и България.

В разговорния език, като синоним на „търговска марка“ се използват множество термини: запазена марка, регистрирана марка, търговска марка, фабрична марка, марка за услуги или само марка. Често също се използва понятието бранд, което е неправилно, тъй катое термин от маркетинга. В международната практика се е наложил общият термин „търговска марка“ или „trade mark“.

Функцията на търговските марки е да отличават продуктите или услугите на една компания от тези на друга компания – марките разграничават не само продуктите и услугите, но и самите компании, които ги предлагат. Марките се ползват и с рекламна цел, за привличане на вниманието на потребителите и за подпомагане на продажбите.

Търговската марка е гаранция за качество, по която се ориентират потребителите. Тя е и защита за Вашите продукти и услуги и за целия Ви труд. Представете си, че работите упорито за добрия имидж на своята марка и сте я наложили успешно на пазара. Ако не сте я запазили, всеки може да започне да продава свой продукт под същото име.

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.