25 години успешна практика

Какво е промишлен дизайн?

Промишлен дизайн

Какво е промишлен дизайн?

Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от продукт.
Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части, предназначени за сглобяване в изделие, комплект или композиция от изделия.

Какво може да се регистрира като промишлен дизайн?

• външният вид на продукта или на част от него;
• комплект от продукти;
• опаковката на продукта;
• етикета на продукта;
• графични дизайни, знаци за лого, компютърни икони и графични символи;
• уебдизайн;
• печатни шрифтове.

Дизайнът е важен аспект от търговската дейност, тъй като потребителят прави своя избор за продуктите въз основа не само на техните характеристики, но и на това как изглеждат.

Промишленият дизайн е форма на собственост, което се получава чрез регистрация. За територията на България регистрация на промишлен дизайн може да се извърши по национален ред чрез Патентното ведомство и в EUIPO (European Union Intellectual Property Office) за всички страни от ЕС, включително и България.
Изискванията за регистрация са дизайнът да бъде:

• нов - дизайнът се счита за нов, ако преди датата на подаване на заявката, не е бил общодостъпен чрез публикации, използване, регистрации или разгласяване по какъвто и да е друг начин никъде по света;

• оригинален - дизайнът се счита за оригинален, когато създава в потребителя цялостно впечатление, което е различни от впечатлението, което създава друг дизайн, който е станал общодостъпен по-рано.

Изключително важно е да подадете заявка за регистрация на дизайн преди неговото пускане на пазара!

Не се регистрират дизайни:

• които противоречат на обществения ред или на добрите нрави,
• чиито особености са свързани единствено с техническата функция на продукта.

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.