25 години успешна практика

Регистрация на промишлен дизайн извън България

Промишлен дизайн

Регистрация на промишлен дизайн извън България

Регистрация на дизайн в ЕС

Една удобна възможност за тези, които продават своите продукти на европейските пазари е регистрация на дизайн в ЕС. Защитата, която предоставя такава регистрация е едновременно във всички страни от Европейския съюз, включително и в България.

Чрез регистрация на дизайн в ЕС вие получавате защита едновременно на национално и на европейско ниво само с една процедура, което спестява време и средства.

Регистрацията се извършва чрез една процедура пред ведомството на Европейския съюз, намиращо се в Аликанте, Испания. Поради опростената процедура разходите за тази регистрация са значително по-малки, в сравнение с разходите за регистрация на дизайн поотделно в страните от ЕС.

Дизайнът на ЕС е валиден за цялата територия на ЕС и дава на притежателя си право на защита срещу непозволено използване на територията на всяка една страна, член на ЕС.

Регистрация на дизайн извън България по реда на Хагската спогодба

Ако имате търговски интерес в страни, които не са членки на ЕС може да се възползвате от възможността за международна регистрация на дизайн по реда на Хагската спогодба.

Към 2022 година, броят на страните, които са се присъединили към Хагската спогодба е 77, така че на практика това е много добра и финансово изгодна възможност за регистрация в страни като балканските страни, които не са членове на ЕС като Сърбия, Република Северна Македония, Черна гора, Албания, Босна и Херцеговина, други страни като Швейцария, САЩ, Канада, Мексико, Китай, Украйна и много други.

 

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.