25 години успешна практика

Регистрация на търговска марка

Търговски марки

Как да регистрирам търговска марка?

Правото върху марка се придобива чрез регистрацията й, считано от датата на подаване на заявката и принадлежи на първия заявител. Правото върху марка е изключително право, което включва правото на нейния притежател да я използва, да се разпорежда с нея и да забранява на трети лица да я използват без негово съгласие.

Регистрация на търговска марка

За да подадем заявка за регистрация на търговска марка в България е нужна следната информация:

  • Име и адрес на заявителя.
  • Марката, която искате да регистрирате.
  • Списък на стоките и/или услугите, за които ще се използва марката.

Времето за регистрация на една търговска марка е около 6 месеца, ако няма подадено възражения/опозиция от трети лица. Срокът на действие на регистрираната марка е 10 години от датата на подаване на заявката. Този срок може да бъде подновяван многократно на всеки 10 години.

Вижте още и: Търговска марка

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.