25 години успешна практика

Как да избера подходяща търговска марка?

Търговски марки

Как да избера марка?

Обмислете внимателно името, което ще дадете на своя продукт или услуга. Потърсете нещо лесно за запомняне и изговаряне, което да привлича вниманието на потребителите. Помнете, че те асоциират продукта с марката и емоциите, които тя им носи.

Има слаби и силни марки. Съобразете избора на Вашата с характеристиките на продукта/услугата, особеностите на целевата аудитория, потенциалния пазар. Не използвайте първото име, което Ви хрумне. Подложете всички свои идеи на сериозен анализ преди да вземете решение.

Избягвайте марки с подвеждащ характер. Въпреки евентуалния първоначален успех, клиентите много бързо ще разберат, че не сте коректни с тях и ще се отдръпнат.

Избягвайте марки, които наподобяват марките на вашите конкуренти. Фирми, които продават качествени стоки и са вложили средства и усилия, за да наложат своя марка, не биха допуснали тя да бъде използвана от друг. Законът за търговските марки позволява на тези фирми да спрат всеки, който използва марка, твърде сходна с тяхната и да търсят обезщетение за нанесените им вреди.

Вижте още и: Търговска марка

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.