25 години успешна практика

Проверка за регистрирана марка

Търговски марки

Проверка за регистрирана марка

Според Закона за марките и географските означения, правото върху търговска марка принадлежи на този, който пръв подаде заявка в Патентното ведомство. Затова препоръчваме преди да подадете заявка да направите предварително проучване.

Ние можем да направим предварително проучване за търговска марка и като резултат ще получите писмено становище, което ще включва:

• Как най-добре да защитите Вашата търговска марка.
• Дали ще успеете да регистрирате търговската марка, от която се интересувате.
• Как да трансформирате Вашата търговска марка, за да избегнете проблеми при регистрацията.

Вижте още и: Търговска марка

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.