25 години успешна практика

Промишлен дизайн

Какво е промишлен дизайн?

Промишлен дизайн е видимият външен вид на продукт или на част от продукт.

Продукт е всяко изделие, получено по промишлен или занаятчийски начин, включително части...

Регистрация на промишлен дизайн

Регистрацията на промишлен дизайн се урежда в Закона за промишления дизайн.
Обхватът на правна закрила се определя от изображенията на дизайна.
За да подадем заявка за регистрация на промишлен дизайн в България е нужна следната информаци...

Регистрация на промишлен дизайн извън България

Една удобна възможност за тези, които продават своите продукти на европейските пазари е регистрация на дизайн в ЕС. Защитата, която предоставя такава регистрация е едновременно във всички страни от Европейския съюз, включително и в България...

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.