25 години успешна практика

Полезен модел

Какво е полезен модел?

Полезният модел представлява защитен документ, който удостоверява изключително право върху изобретение...

Как да регистрирам полезен модел?

Информация, необходима за регистрация на полезен модел в България.
Най-важното, при подаване на заявка за полезен модел е съставянето на техническото описание. От начина на съставяне на описанието ще зависи и правната защита, която предоставя полезния модел...

Регистрация на полезен модел извън България

Правата произтичащи от полезния модел са териториални, което означава, че полезният модел ще бъде защитен само за териториите, за които има регистрация. Това означава, че ако в дадена страна няма защита с полезен модел, всяко лице ще може да използва това техническо решение...

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.