25 години успешна практика

Европейски търговски марки

Търговски марки

Европейски търговски марки

Регистрация на марка в ЕС

Ако сте решили да настъпвате на европейските пазари или вече имате успешен бизнес с държави от Европейския съюз, време е да се замислите дали да регистрирате марка в ЕС.

Марката на ЕС идентифицира и отличава вашите стоки и услуги от тези на вашите конкуренти и ги защитава едновременно във всички страни от Европейския съюз. 

Марката на ЕС ви дава достъп до пазар с над 500 милиона потребители с един от най-високите жизнени стандарти в света.

Регистрирайки марка на ЕС, вие получавате защита едновременно на национално и на европейско ниво само с една процедура. Това ви спестява време и средства. 

Регистрацията се извършва чрез една процедура пред ведомството на Европейския съюз, намиращо се в Аликанте, Испания. Поради опростената процедура разходите за тази регистрация са значително по-малки, в сравнение с разходите за регистрация на марката поотделно в страните от ЕС.

Марката на ЕС е валидна за цялата територия на ЕС и дава на притежателя си право на защита срещу непозволено използване на територията на всяка една страна, член на ЕС.

Марката на ЕС допълва националните системи за защита на марките, като запазва всички съществуващи по-ранни права. С присъединяването на България към Европейския съюз на 01.01.2007 всички регистрирани или заявени марки на ЕС получиха автоматична защита и за територията на България.

Регистрация на марка извън България по реда на Мадридския протокол

Ако имате търговски интерес в страни, които не са членки на ЕС може да се възползвате от възможността за международна регистрация по реда на Мадридския протокол.

За заявители от България, за да се подаде международна заявка е необходимо да е налице марка, която е заявена или регистрирана в България или в ЕС. Към 2022 година, броят на страните, които са подписали Мадридския протокол е 112, така че на практика това е много добра и финансово изгодна възможност за регистрация в страни като Сърбия, Република Северна Македония, Швейцария, САЩ, Канада, Мексико, Индия, Китай и много други.

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.