25 години успешна практика

За нас

Кои сме ние?

Bulinvent ® е създадена през 1997 в София от Екатерина Савова и предлага всички услуги в областта на индустриалната собственост – изобретения, търговски марки и промишлен дизайн.

Екатерина Савова

Представител по индустриална собственост
Европейски патентен адвокат
Европейски представител - търговски марки и промишлен дизайн

1987 - 1993 Технически университет София, инженер електроника
1994 - 1996 Технически университет София, специализация в областта на правото върху интелектуална собственост
1997 Държавни изпити и вписване в регистъра като представител по индустриална собственост в областта на изобретенията, търговските марки и промишлен дизайн
1997 Създава Булинвент – индивидуална практика, която предоставя услуги в областта на интелектуалната собственост
2002 Вписване в регистъра на Европейското Патентно ведомство като Европейски патентен представител
2007 Вписване в регистъра на Европейското ведомство за търговски марки и промишлен дизайн като Европейски представител - търговски марки и промишлен дизайн
Членство
2002 EPI (European Patent Institute)
2008 INTA (International trademark Association)
2018 PTMG (Pharmaceutical Trade Marks Group)

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.