25 години успешна практика

Финансиране от ЕС

Финансиране от ЕС на таксите за национални и европейски патенти

26.04.2023

Финансиране от ЕС на таксите за национални и европейски патенти

От 26 април 2023 се приемат заявления за финансиране на таксите за национални и европейски патенти от фонда на ЕС за малки и средни предприятия. Разширява възможността за възстановяване на такси при подаване на национални и европейски патенти и проучване на предшестващото състояние на техниката.

Размерът на безвъзмездната помощ и процентът на възстановяване също се увеличават съответно на 1500 евро и 75 на сто.
Необходимите документи за кандидатстване не са много, за повече информация може да се свържете с нашия офис.

← Финансиране от ЕС

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.