25 години успешна практика

Финансиране от ЕС

Финансиране на услугата предварителна диагностика на интелектуална собственост

05.04.2023

Финансиране на услугата предварителна диагностика на интелектуална собственост

Финансиране на услугата предварителна диагностика на интелектуална собственост - Услугата за предварителна диагностика на интелектуалната собственост (IP Scan) е една от услугите, за които можете да получите безвъзмездна помощ от Фонда за малки и средни предприятия на ЕС.
Услугата „Диагностика на интелектуална собственост“ е комплексна услуга, която би била от полза за всички, които имат и използват търговски марки, дизайни, патенти, полезни модели, включително и нерегистрирани права върху тях. Ние подробно ще се разгледаме Вашия бизнес модел, продуктите и услугите и ще дадем становище, което да Ви помогне да формулирате своята бъдеща стратегия.

Заявления за финансиране могат да се подават от 23.01.2023 до 16.12.2023.
В списъка на одобрените от Патентното ведомство външни експерти са двама представители на Булинвент ЕООД – Екатерина Савова и Мирослав Стойнов:
https://www.bpo.bg/bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/sluzhbata-na-evropeyskiya-sayuz-za-intelektualna-sobstvenost-euipo/fond-za-msp-new/spisak-s-odobreni-vanshni-eksperti-izvarshvashti-uslugata-predvaritelna-diagnostika-na-intelektualnata-sobstvenost-ip-scan
Максималният размер на финансирането за една фирма е 450 евро.
Необходимите документи за кандидатстване не са много, за повече информация може да се свържете с нашия офис

← Финансиране от ЕС

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.