25 години успешна практика

Финансиране от ЕС

Финансиране на държавни такси за заявки за марки за малки и средни предприятия от Европейския съюз

10.02.2023

Финансиране на държавни такси за заявки за марки за малки и средни предприятия от Европейския съюз

Фирмите, които планират да подават заявки за нови марки и дизайни през 2023 година могат да се възползват от частично финансиране от Фонда за малки и средни предприятия на ЕС.

Заявления за финансиране могат да се подават от 23.01.2023 до 16.12.2023.

Микро, малки и средни предприятия са тези, които:
- имат персонал до 250 души;
- имат годишен оборот ≤ 50 млн. евро, или активи ≤ 43 млн. евро.

Финансират се държавните такси за заявки за марки и дизайни както следва:
- за България и ЕС – 75%
- за страни извън ЕС – 50%.

Максималният размер на финансирането за една фирма е 1000 евро.

Необходимите документи за кандидатстване не са много, за повече информация може да се свържете с нашия офис.

← Финансиране от ЕС

Заявете индивидуална консултация

Ние представляваме нашите клиенти пред Патентното ведомство на РБ (ПВ), Европейското патентно ведомство (EPO), Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) и Световната организация по интелектуална собственост.