Bulinvent предлага цялата гама услуги за интелектуална собственост.

Подаване и обслужване на заявки

 • Заявки за патент
 • Заявки за полезен модел
 • PCT заявки
 • Заявки за патент в Европейското патентно ведомство
 • Патентни заявки извън България
 • Български и международни заявки за търговски марки
 • Български и международни заявки за промишлен дизайн
 • Заявки за марки и дизайн на Европейската общност
 • Български и международни заявки за географски означения

Процедури по заличаване

 • Патенти, търговски марки, промишлен дизайн, географски означения.

Становища

 • Относно нарушаване на права на индустриална собственост
 • Относно съществуването на права на индустриална собственост

Проучвания

 • Правен статус на права на индустриална собственост
 • Проучвания за патенти, марки, дизайн

Лицензионни договори

 • Съставяне на лицензионни договори
 • Вписване на лицензионни договори

Прехвърляне на права, мониторинг на търговски марки, защита срещу нарушения и др.